Държавна комисия по хазарта- поставщики чистящих средств кота-кинабалу дамансара куала-лумпур джая ,Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 28.02.2014 г.) За разглеждане на документи по подадено искане за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри и дейности по Закона за хазарта (ЗХ) се събират следните такси:Държавна комисия по хазартаВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ: С Указ № 159 на Президента на Република България и на основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България (КРБ) в Държавен вестник (ДВ) бр. 69 от 04.08.2020 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение ...ИА "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"

Ул. “Ген. Гурко” № 5 Гр. София 1000. Тел.: (+359 2) 930 88 40 Факс:(+359 2) 988 54 95 Е-mail:avto_а@rta.government.bg

Связаться с поставщиком  WhatsApp

Често Задавани Въпроси | ЗИТ Интернешънал ООД

Дистрибутори и сервизи за касови апарати ЗИТ на територията на Република България. Сервиз ...

Связаться с поставщиком  WhatsApp

АКН ОДДЕЛЕНИЕ ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ …

ИН.БР. Р.БР. ДОВЕРИТЕЛ ДОЛЖНИК НЕДВИЖНОСТ ko/ НАСЕЛЕНО МЕСТО 351/58 162/58 КОМУНАЛНА БАНКА КУМАНОВО ФИЛИЈАЛА КРАТОВО ЈОСИФОВ ВОЈМИР КУЌА ПРОБИШТИП

Связаться с поставщиком  WhatsApp

Почему продажа дела о ДТП чревата

Автоюрист заработал — владелец машины заплатил. Почему продажа дела о ДТП чревата.

Связаться с поставщиком  WhatsApp

Комисия за финансов надзор - За комисията

Последни съобщения РЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № xxx-ПОД от xxxx г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“ РЕЗЮМЕ на издадени наказателни ...

Связаться с поставщиком  WhatsApp

Предварительный заказ оплаты перевозки животного (кота ...

Важно: перевозка животного происходит при условии, что пассажир берет на себя полную ответственность за животное, а также при наличии действительной медицинской справки, свидетельства о вакцинации, разрешения на ...

Связаться с поставщиком  WhatsApp